O nás

Historie a současnost firmy

Firma Correct BC, s.r.o. byla založena v listopadu 1997 jako projekční a inženýrská kancelář, jednatelem společnosti je v současné době Ing. Petr Dlouhý.

Společnost Correct BC, s.r.o. navázala na předcházející činnost v projektové a inženýrské činnosti, kterou do té doby zajišťoval Ing. Petr Dlouhý jako podnikající fyzická osoba (OSVČ).

V současné době má firma Correct BC, s.r.o. 10 kmenových zaměstnanců (5× stavební technik, 3× projektant, 1× příprava, 1× administrativa), dále dlouhodobě spolupracuje s externími techniky (3× TDI HSV, 5× TDI PSV, 1× geotechnika, 2× příprava staveb-rozpočty, majetkoprávní).

Osvědčení o autorizaci vlastní tři pracovníci společnosti.
Společnost Correct BC, s.r.o. je pojištěna u České pojišťovny a.s. pro případ škody z odpovědnosti na vykonávanou činnost standardně ve výši 10 mil. Kč pro každou případnou pojistnou událost. U zakázek většího rozsahu se sjednává pojištění vyšší s ohledem na velikost a délku realizace stavební akce.

Vedení

Ing. Petr Dlouhý
dlouhy@correct-bc.cz

Administrace

Jitka Štíchová
stichova@correct-bc.cz

Koordinátor BOZP

Ing. Petr Dlouhý
dlouhy@correct-bc.cz

Projekce

Ing.Arch. Dominik Miko
miko@correct-bc.cz

Jana Košťálová
kostalova@correct-bc.cz

Jakub Filip
filip@correct-bc.cz

Příprava staveb/
inženýrská činnost

Silvia Jačková
jackova@correct-bc.cz

Ing. Karel Kurťák
kurtak@correct-bc.cz

Technický dozor

Dušan Richtr
richtr@correct-bc.cz

Pavel Duchač
duchac@correct-bc.cz

Filip Chrudimský
chrudimsky@correct-bc.cz

Antonín Poc
poc@correct-bc.cz

Ing.Karel Kurťák
kurtak@correct-bc.cz

Ing. Petr Dlouhý
dlouhy@correct-bc.cz