Menu

Inženýrská činnost
(IČ+TDI)

V posledních letech (2010-2013) jsme v rámci inženýrské činnosti (IČ + TDI) zajišťovali následující projekty (stavby).

Památkově chráněné stavby

 • Rekonstrukce objektů v areálu kláštera Pražského Jezulátka v Praze. 28 mil. Kč

Stavby sociálního charakteru

 • Stavební úpravy a nástavba obj. č.p. 252 ve Vilémově pro ÚSP H. Poustevna. 22 mil. Kč
 • Rekonstrukce internátu SPŠ stavební v Děčíně - Ústecký kraj. 35 mil. Kč

Stavby obchodního charakteru

 • Hobby centrum Děčín-Železářství Abraham vč. infrastruktury. Realizace stavby obsahovala mj. i kompletní vybudování veškeré infrastruktury - systémy dešťové a splaškové kanalizace vč. křižovatky, parkovišť a komunikací. 90 mil. Kč
 • OC TESCO Sušice vč. infrastruktury – investor: TESCO STORES a.s./Město Sušice. Realizace stavby obsahovala mj. i kompletní vybudování veškeré infrastruktury - systémy dešťové a splaškové kanalizace vč. rekonstrukce městského vodovodního sběrače a kanalizační stoky v městské komunikaci, posílení městského vodovodního řadu a vybudování vodovodního přivaděče pro areál vč. kruhové křižovatky, parkovišť a komunikací. 124 mil. Kč
 • OC + RWU TESCO Poděbrady vč. infrastruktury – investor: TESCO STORES a.s. Realizace stavby obsahovala mj. i kompletní vybudování veškeré infrastruktury - systémy dešťové kanalizace se systémem retenčních nádrží, a splaškové kanalizace tlakové i gravitační, vše za podmínek pro provádění při hladině podzemní vody v úrovni 1 metr pod terénem vč. úprav kruhové křižovatky, parkovišť a komunikací. 154 mil. Kč

Liniové a dopravní stavby

 • Okružní křižovatka u průmyslové zóny Lovosice. 3 mil. Kč

Ostatní stavby

 • Rekonstrukce gymnázia v Rumburku vč.sportoviště pro Ústecký kraj. 60 mil. Kč
 • ČOV + kanalizace obce Jiřetín pod Jedlovou - Obec Jiřetín pod Jedlovou. Jednalo se o stavbu obdobného charakteru navíc s realizací ČOV v trasách kanalizace vedoucí převážně v obecních komunikacích.19 mil. Kč
 • Rekonstrukce a výstavba rodinného domu a penzionu vč. zateplení - Rozhled/Jiřetín p. Jedlovou. 82 mil. Kč
 • Multifunkční vila Děčín-Letná. 142 mil. Kč
 • Rekonstrukce obj. Loutkového divadla na multifunkční centrum v Dolní Poustevně. 14 mil. Kč
 • Revitalizace rekreačního parku - OSTROV SANTOS - Sušice vč. infrastruktury – Investor: Město Sušice20 mil. Kč
 • Výstavba nového objektu laboratoří Imunomedica a.s. 18 mil. Kč
 • Výstavba městského krytého bazénu v Sušici vč. infrastruktury - Město Sušice. 137 mil. Kč
 • Výstavba RD ve Velkém Šenově. 60 mil. Kč

Projektová činnost
(PD)

V posledních letech (2010-2013) jsme v rámci projektové činnosti (PD) a navazující inženýrské činnosti související s vydáním povolení pro provedení stavby zajišťovali následující projekty.

Stavby sociálního charakteru

 • Rekonstrukce a přístavba objektu č.p. 494 vč. komplexního zateplení pro ÚSP Č. Kamenice. 25 mil. Kč
 • Stavební úpravy a nástavba obj. č.p. 252 ve Vilémově pro ÚSP H. Poustevna. 22 mil. Kč

Ostatní stavby

 • Rekonstrukce a výstavba rodinného domu a penzionu vč. zateplení - Rozhled/Jiřetín p. Jedlovou. 50 mil. Kč
 • Nový objekt laboratoří Imunomedica a.s. - Ústí n.L. 18 mil. Kč
 • Rekonstrukce objektů č.p. 9+11, ul. Mendělejevova, Ústí n.L. - pro potřeby UJEP - areál KAMPUS. 42 mil. Kč
 • Rekonstrukce obj. na Loutkové divadlo a multifunkční a informační centrum Dolní Poustevna. 14 mil. Kč
 • Objekt pro bydlení (vila) Velký Šenov - probíhá. 60 mil. Kč
 • Rekonstrukce objektu č.p. 7 - STRAVOVACÍ PROVOZY, ul. Mendělejevova, Ústí n.L., areál KAMPUS. 35 mil. Kč
 • Rekonstrukce části objektu internátu SPŠ stavební na PPP - Děčín. 5,6 mil. Kč